Brf Bananen 11
Start Service/felanmälan Föreningsinformation Gemensamma utrymmen Bo i bostadsrätt Historia Mäklarinfo
Gatunamnet Parmmätargatan Kvartersnamnet Bananen Östra Kungsholmen

Denna sida är under uppbyggnad.

Parmmätargatan 9

År 1930 - 1931 Nybyggnad

Arkitekt

Carl Ivar Emanuel Åkerblad, född 21 augusti 1886, död 10 juni 1953, var en svensk arkitekt.

Åkerblad studerade vid Kungliga tekniska högskolan 905-1909 med påföljande studier och examen från Kungliga Konsthögskolan1912. Han anställdes av Erik Lallerstedt 1913, men drev från 1917 egen verksamhet i huvudstaden. Han var mycket produktiv och hade redan innan 1930 ritat ett 60-tal byggnader, i huvudsak bostadshus. Från 1919 var han tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen och ritade härigenom stationshuset vid Radiostationen i Grimeton som sedan 2004 är upptaget på Unescos världsarvslista. Åkerlund var även arkitekt åt Råsunda Förstads AB och står bakom flertalet hus och skolor i Solna. Carl Åkerblad är far till arkitekten Hans Åkerblad. (Wikipedia).


Byggmästare

Carl Axel A:son Adling, född 4 mars 1881 i Tegelsmora församling, död 30 januari 1953 i Kungsholms församling, var en svensk byggnadsingenjör. Han studerade vid Byggnadsyrkesskolan på Tekniska skolan i Stockholm till 1905, med fortsatta studier i Tyskland vid Tekniska högskolan i Berlin. Under fem år var kontrollant för Stockholms stads Egnahemsverksamhet. Han drev AB Adlings Byggnadsbyrå som står bakom ett flertal byggnader i Stockholm. Bland annat Östermalmsgatan 96 1924, Norr Mälarstrand 28 1925, Chokladfabriken på Kungsholmsstrand 135 1926, och Södermannagatan 43 1926.


Referens

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret, Box 1114, 621 22 Visby. Kundservice: tfn 08-5191 8292 webbplats: www.raa.se


Parmmätargatan 9 har en arkitektur som visar övergången mellan 20-tal och 30-tal. Den klassicistiska dekoren är borta men har inte helt övergått i funktionalismens helt släta fasader utan har kvar en kvaderstensritsning i putsen". http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvadersten  

Ur trycksak från Familjebostäder.

Se även begreppet "Swedish Grace", som en benämning på den mogna svenska 20-talsklassicismen. http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordisk_klassicism  


Byggnad - Värdering

Värderingsdatum 1995-01-01 Motivering

I den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderna/fastigheterna markerade med blå, grön, gul eller grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Det finns också byggnader/fastigheter som är streckade. Det innebär att de ännu inte är klassificerade. De omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Dessutom kan det inom denna grupp finnas byggnader som vid en klassificering skulle bedömas ha ett särskilt kulturhistoriskt värde, och därmed omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12.

Fastigheterna kan också ingå i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Utöver Plan- och bygglagen kan fastigheterna omfattas av Kulturminneslagen, om de t.ex. är byggnadsminnen eller kyrkobyggnader tillhörande Svenska kyrkan.

Fastigheterna kan även omfattas av Miljöbalken, om de ingår i ett av Riksantikvarieämbetet utpekat område som varande av riksintresse för kulturmiljövården.


"Husets adress kallades förr "Lopp-backen" efter krogen Loppan i grann-huset. (En annan historia menar att namnet kom sig av de mindre bemedlade som förr huserade här...).

Kungsholms arbetsstuga

Arbetsstugorna var föregångare till dagens fritidshem. Här fick skolbarnen kostnadsfritt lära sig ett hantverk som t.ex. någon form av slöjd, knyppling, sömnad eller skomakeri.

1926 inrättades också en Kindergarten, som var en avdelning för förskolebarn.

Till vänster kan du se när arbetsstugan var öppen, var man höll till och när inskrivning kunde ske. Schema 1926Arbetsstuga

Polishus

"Polishusets gård, (Parmmätargatan 9), var trevligt planerad och en lekplats för traktens barn som vintertid åkte skridsko där och på höstarna fick vara med om gårdsfester med kulörta lyktor och kaffe med dopp samt dans."

En bok om Kungsholmen, Per Anders Fogelström, 1980.

Brandstation

Bild på brandsprutan.

Renoveringen på 80-talet

Åren 1981-1982 genomfördes en omfattande renovering av både gat- och gårdshuset. Lägenheter slogs samman och ventilation, vatten, avlopp och el förnyades.

Bild på lägenhetsfördelning före/efter.

Pensionärsaktiviteter, “Parmis”

Musikstudio

Topaz Sound höll till i en källarlokal i gårdshuset.

 
 
brfbananen11.hemochfastighet.se
Brf Bananen 11 © 2020


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Nabo